skip to Main Content
Kunder
Sirius International

För de flesta är Sirius International ett okänt företag. Samtidigt är det ett företag som många av oss, trots det, har en relation till och är beroende av. Sirius är Skandinaviens största återförsäkringsföretag och hos dem skyddas och återförsäkras en stor del av våra försäkringar. Både privata och företagsrelaterade.

I Stockholm finns huvudkontoret som grundades redan 1945 och det är också här i princip all information från koncernens olika kontor samlas och förvaras. Stockholm är navet för all datalagring och IT-hantering för samtliga 14 kontor i olika delar av världen.

”Mycket av den information vi hanterar är säkerhetsmässigt känslig och samtidigt viktig att ha ständig tillgång till på våra kontor. Genom att vi är spridda i olika tidszoner så krävs att våra system rullar och är tillgängliga 24 timmar om dygnet” säger Staffan Wide, CIO på Sirius och den som ansvar för utveckling av och säkerheten kring företagets IT-system.

Ständigt aktivt system
Den lösning Sirius valt och utvecklat under senare år är vad som kan kallas en twin-colocation-lösning. Två parallella system placerade i geografiskt skilda datahallar hos Conapto.
Conapto hanterar även kommunikationen mellan systemen och Sirius kontor.

”Vi har valt att utlokalisera vår IT-miljö då vi sett både praktiska och säkerhetsmässiga fördelar med att flytta ut denna från vårt eget kontor. Vi har också sökt en lösning som ger oss ökad stabilitet och hundraprocentig upptid i systemet. Nu kan vi hålla verksamheten fullt ut aktiv och igång även när det är dags för uppdateringar och service” säger Staffan Wide.

Har även reservarbetsplatser
Som en ytterligare säkerhetslösning har Sirius ett antal arbetsplatser stående hos Conapto i anknytning till där IT-systemen finns placerade. Arbetsplatser som kan användas i händelse av att koncernkontoret av någon anledning skulle slås ut, eller när det helt enkelt behövs tillfälligt utrymme för fler medarbetare.

”Vi är noga med att det är vi som ansvarar för och ytterst hanterar vårt IT-system. Samtidigt har vi hos Conapto tillgång till hjälp när det finns behov. Exempelvis för installation och service av hårdvara men också utveckling av de kommunikationstjänster som vi köper av dem. Vi vet att vi kan få kompetent hjälp men också att det finns en respekt och lyhördhet för att våra system sköts av oss om inget annat efterfrågas” avslutar Staffan Wide.

Sedan drygt 70 år är Sirius ledande återförsäkringsbolag i Skandinavien och med en stadigt växande verksamhet i övriga världen. Kunder är många av världens största försäkringsbolag som hos Sirius återförsäkrar allt från olycks- och hälsoförsäkringar till fastigheter, kreditrisker, flyg och sjöfart. Säkerhet, stabilitet och kompetens har varit och är avgörande för företagets framgång. IT-satsningarna indikerar att företaget siktar mot och tror på en fortsatt stark utveckling över hela världen. Läs mer på: https://www.siriusgroup.com/about/sirius-international

Back To Top

Vi använder cookies för att ge dig den bästa online-upplevelsen. Genom att godkänna accepterar du användningen av cookies i enlighet med vår cookie policy.

(We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.)