skip to Main Content
Nyheter
Conapto blir medlem i Klimatpakten

Conapto är från och med 2019 medlem av Stockholms Stads Klimatpakten. Klimatpakten är ett klimatnätverk för Stockholms stads företag och organisationer, där vi samarbetar för minskad klimatpåverkan. Idag har Klimatpakten över 250 medlemmar från hela Stockholmsregionen. Stadens mål är ett fossilfritt Stockholm 2040. I det arbetet fungerar Klimatpakten som en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan staden, politiken och medlemmarna. Tillsammans skapar vi ett klimatnätverk och en mötesplats för diskussioner och nya idéer och samarbeten. Klimatpakten samordnas av Stockholms stads miljö- och klimatborgarråd. Det ger alla medlemmar en direkt koppling till den lokala politiken och till stadens förvaltning.

Vill du lära dig mer om hållbar konsumtion och produktion av IT? I vår rapport Hållbar IT: Påverkare och drivkrafter för en klimatsmart IT-drift får du insikt i hur du kan skaffa ett hållbart förhållningssätt till din IT-drift och vilka effekter det egentligen får.

Rapporten är producerad av Radar Ecosystem Specialists på uppdrag av Conapto och finns för kostnadsfri nedladdning här.

Hur kan vi hjälpa dig?

 

 

 

Back To Top

Vi använder cookies för att ge dig den bästa online-upplevelsen. Genom att godkänna accepterar du användningen av cookies i enlighet med vår cookie policy.

(We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.)