skip to Main Content
Nyheter
Conapto och SEOM samarbetar för ett hållbart samhälle

Conapto och SEOM samarbetar för ett hållbart samhälle

Conapto och SEOM (Sollentuna Energi & Miljö AB) har upprättat en plan för att återvinna och leverera värme till SEOM fjärrvärmenät. Målet är att, med hjälp av den restvärme som finns i Conaptos datacenter i Sollentuna, kunna värma upp ca 1800 bostäder.

”Det här är en viktig del i vår ambition att bidra till ett hållbart samhälle. Vi har satt en mycket aggressiv hållbarhetsplan där vi har som slutmål att bli en helt klimatneutral leverantör av colocation. En del i det arbetet är att titta på hur vi kan effektivisera vår drift och då är värmeåtervinning en perfekt lösning. Då SEOM aktivt driver ett arbete med att ta till vara restvärme i kommunen har SEOM varit väldigt positiva till detta projekt och vi ser fram emot det fortsatta arbetet” säger Håkan Björklund, VD på Conapto.

Conapto var tidigt ute med att utnyttja förnybara energikällor och har drivit sina datacenter med 100% vindkraftsel i 10 år nu. Nästa steg är alltså värmeåtervinning på alla sina anläggningar samt även solpaneler som kommer kunna bidra till ännu mer energieffektiva datacenters.

”För oss på SEOM är detta en milstolpe, det blir det första datacentret som vi kopplar på vårt fjärrvärmenät. Vi jobbar ständigt med att hitta nya energismarta lösningar som kommer våra invånare och företagare till nytta och har sedan länge ett fokus på klimat- och hållbarhetsfrågor. Med hjälp av denna lösning räknar vi med att, när anläggningen är fullt utbyggd, kunna leverera energismart värme till ca 1800 bostäder i kommunen” säger Monika Söderlund Andreasson på SEOM

För mer information, kontakta:
Håkan Björklund, VD på Conapto, tfn 070-559 07 86
Monika Söderlund Andreasson VD på SEOM, tfn 070-316 7024

Om Conapto
Conapto erbjuder säkra, miljövänliga och kostnadseffektiva datacenter för den fysiska hårdvaran
samt marknadsledande tillgång till kommunikation och uppkoppling mot publika molntjänster såsom Amazon Web Services, Microsoft Azure som Google Cloud. Conapto är en helsvensk colocationleverantör med huvudkontor samt två miljövänliga serverhallar i Stockholm.
Läs mer på www.conapto.se.

Om SEOM
SEOM utvecklar, bygger och underhåller infrastruktur i Sollentuna för hållbara och säkra leveranser av el, fjärrvärme, tjänster via stadsnät, vatten och avfallshantering.
Vi är dedikerade att fortsätta vårt arbete för att bredda vårt utbud av produkter och tjänster som kan förenkla vardagen för de som bor och verkar i Sollentuna, och som gör att vi tillsammans kan möta våra klimat- och energimål i kommunen.
Läs mer på www.seom.se

Har du missat vår rapportserie “Det Industrialiserade IT-Ekosystemet” som är producerad i samarbete med Radar? Del 1 och 2 av rapportserien finns att ladda ned i vårt bibliotek.

Hur kan vi hjälpa dig?

 

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa online-upplevelsen. Genom att godkänna accepterar du användningen av cookies i enlighet med vår cookie policy.

(We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.)

Back To Top